[Wheart po godzinach]

Skrypty dla MapEdit++

Tu były pierwsze wersje skryptów LUA dla MapEdit++, ale zestarzały się na tyle, ze najwyższy czas było je schować ;) Aktualne (wspierane przez społeczność, rozwijane i uzupełniane) skrypty znajdują się CVS projektu UMP, w katalogu narzędzia/lua.